Damian Prałat - opiekun projektów w Hub of Talents

Damian Prałat - opiekun projektów w Hub of Talents

16/03/2017 08:15 przez Barbara Supińska Aktualności

W gronie opiekunów start-up’ów Platformy startowej dla nowych pomysłów „Hub of Talents” jest Damian Prałat z Effective Sp. z o.o - ekspert w zakresie finansów i wejść kapitałowych.

Opiekun, w procesie inkubacji nowych przedsiębiorstw, jest odpowiedzialny za opracowanie indywidualnego planu rozwoju, wyznaczanie kamieni milowych, jak również planowanie i synchronizowanie usług podstawowych oraz specjalistycznych dla nowych firm. Damian Prałat posiada wieloletnie doświadczenie biznesowe w zakresie restrukturyzacji i działań naprawczych, zarządzania ryzykiem, zarządzania strategicznego i operacyjnego w przedsiębiorstwie. Dodatkowo zajmuje się zarządzaniem finansami, oceną projektów inwestycyjnych, zarządzaniem projektami, controllingiem i rachunkowością zarządczą, tworzeniem i przekształcaniem podmiotów oraz badaniem efektywności działów przedsiębiorstwa. Jest ekspertem sprawnie stosującym interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną w praktyce.

Swoje doświadczenie zdobywał zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Zajmował kierownicze stanowiska oraz pracował jako konsultant zewnętrzny dla różnych branż. Młodzi przedsiębiorcy, którzy mają okazję z nim współpracować, mają doskonałą opiekę i wsparcie w szerokim zakresie. To szansa, jaką daje im program Platformy startowej dla nowych pomysłów „Hub of Talents” działający w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym. Damian Prałat ostatnio wspiera przedsiębiorstwa w działalności B+R, pracując zarówno dla przedsiębiorstw, jak również jako ekspert jednostek badawczych i samorządowych. Wspierając rozwój opiera się na autorskiej metodzie zarządzania, w tym strategicznego - "Submarine Project".

Bycie opiekunem to interesująca, ale odpowiedzialna rola. Możliwość wsparcia osób z innowacyjnym pomysłem to zaszczyt. Osób, które często chcą zmienić świat na lepszy, usprawnić życie innym. Osób, które są prawdziwymi entuzjastami. Chcę bardzo mocno zaangażować start-upowców w cały proces inkubacji, żeby czuli, rozumieli projekt, żeby projekt był ich. W pewnym sensie kosztem „wielkich słów” na rzecz zrozumiałych określeń, z którymi będą się identyfikowali. Będę ich wspierał we wszystkich obszarach działalności - stwierdza Damian Prałat, zapytany o swoją funkcję w białostockim technoparku.