coat-it w Hub of Talents 2

coat-it w Hub of Talents 2

04/09/2019 14:00 przez Katarzyna Rawska Aktualności

Zapobieganie korozji materiałów funkcjonalnych w krajach rozwiniętych wymaga nakładów pieniężnych rzędu 2-3% PKB. W przypadku Polski jest to 34-51 mld zł rocznie. Jednym ze sposobów ograniczenia korozji jest nakładanie powłok ochronnych, jednak ich właściwości bywają niewystarczające w szczególnie trudnych warunkach pracy przemysłu petrochemicznego, lotniczego, motoryzacyjnego czy maszynowego. Naprzeciw oczekiwaniom tych branż wychodzą Alicja Stankiewicz i Katarzyna Zielińska rozwijając projekt coat-it.

Pomysł coat-it polega na otrzymywaniu nanokompozytowych powłok funkcjonalnych na osnowie metalicznej, które, w porównaniu do jednoskładnikowych powłok metalicznych, wykazują się doskonałą odpornością na korozję, podwyższoną twardością i odpornością na ścieranie. Proponowane rozwiązanie może być wykorzystane w wielu gałęziach przemysłu i jest bardziej przyjazne dla środowiska od tradycyjnych produktów.