BPN-T po raz trzeci z certyfikatem SOOIPP

BPN-T po raz trzeci z certyfikatem SOOIPP

20/01/2020 14:56 przez Katarzyna Rawska Aktualności

W wyniku audytu, przeprowadzonego w IV kwartale 2019 roku przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP), Białostocki Park Naukowo-Technologiczny po raz trzeci otrzymał certyfikat potwierdzający spełnienie środowiskowych standardów jakości działania ośrodków innowacji. Oprócz BPN-T takim wyróżnieniem mogą obecnie poszczycić się jeszcze tylko 4 ośrodki w Polsce.

Ocena parku naukowo-technologicznego dokonywana jest przez audytora zewnętrznego, według ściśle określonych kryteriów odnoszących się do wszystkich obszarów działalności jednostki. Kluczowe znaczenie ma przy tym oferta i osiągane rezultaty. SOOIPP wyróżnia dwie kategorie podmiotów: parki naukowo-technologiczne w fazie rozwoju (do 3 lat działania) oraz dojrzałe (funkcjonujące dłużej niż 3 lata). BPN-T należy do kategorii ośrodków dojrzałych. Certyfikat przyznawany jest na dwa lata. 


To już trzeci certyfikat zdobyty przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny. Instytucja uzyskała swoje pierwsze wyróżnienie w 2015 roku, będąc jeszcze ośrodkiem innowacji w fazie rozwoju. Drugi audyt przeszliśmy pomyślnie w 2017 roku. 


Białostocki Park Naukowo-Technologiczny realizuje swoją misję wspierając innowacyjnych przedsiębiorców na początku ich drogi biznesowej, podejmując działania ukierunkowane na budowanie postaw przedsiębiorczych wśród dzieci, młodzieży i studentów, ułatwiając przedsiębiorcom dostęp do nowoczesnej infrastruktury, wiedzy oraz technologii. 


W rok 2020 Park wkracza z niemal 70 firmami-rezydentami. Są nimi firmy działające głownie w branżach takich jak IT, ICT, nauki o życiu, druk 3D czy fintech. 


Obecnie, BPN-T realizuje projekt Platformy startowej dla nowych pomysłów Hub of Talents 2, której celem jest wyinkubowanie w województwie podlaskim 270 nowych spółek. Najlepsze z nich mogą zdobyć dofinansowanie do miliona złotych z poddziałania 1.1.2. Rozwój Startupów w Polsce Wschodniej. Zgłoszenia do programu przyjmowane są na bieżąco. 


Instytucja jest również realizatorem powstającego na Stadionie Miejskim w Białymstoku Epi-Centrum Nauki. Miejsce to ma zachęcać mieszkańców naszego regionu do zgłębiania wiedzy o rządzących światem prawach fizyki, rozbudzać zainteresowanie naukami ścisłymi, technicznymi i przyrodniczymi. Zajęcia prowadzone w centrum nauki będą wspierały programy edukacyjne szkół.      


Pliki do pobrania

  • Certyfikat SOOIPP