BPN-T partnerem Konkursu Technotalent 2018

BPN-T partnerem Konkursu Technotalent 2018

12/09/2018 09:47 przez Katarzyna Dobrzyńska Aktualności

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju zdolnych osób z regionu północno-wschodniej Polski. Konkurs Technotalent 2018 jest także możliwością zaprezentowania swojego talentu czołowym przedsiębiorcom z regionu, którzy poszukują utalentowanych osób na miejsca stażu, praktyk, czy pracy w swoich firmach. Do wygrania w Konkursie Technotalent 2018 jest 51 tys. złotych oraz nagrody specjalne. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny jest partnerem konkursu.

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby w wieku od 18 do 35 lat związane z województwem podlaskim lub warmińsko-mazurskim, które zrealizowały, realizują lub mają ciekawy pomysł na projekt z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.   


W tegorocznej edycji konkursu uczestnicy mogą startować w kategoriach: Technika, Wyzwanie Społeczne, Biznes, Technotalent Politechniki Białostockiej 2018, Technotalent Uniwersytetu w Białymstoku 2018, Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2018, Inspiracje 2018. 


Od 10 września 2018 r. do 16 października 2018 r. można składać indywidualnie lub zespołowo swoje pomysły bądź projekty stworzone w ciągu ostatnich latach, nawet te, które brały/biorą udział w innych konkursach. 


Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.  

Więcej informacji o konkursie oraz regulamin znajduje się na stronie: http://technotalenty.pl/konkurs2018/

Kategorie konkursowe

  • Technika - Pomysł lub projekt nowego wynalazku/produktu/usługi, które są nowym rozwiązaniem technicznym związanym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii. 
  • Wyzwanie Społeczne  -  Idea, koncepcja pracy, rozwiązanie związane z nowoczesną technologią, które w perspektywie będzie wpływać pozytywnie na zachowania społeczne, gospodarcze, edukacyjne, proekologiczne, kulturowe oraz inne.
  • Biznes -  Projekt lub pomysł o wysokim potencjale komercjalizacji, w którym wykorzystywana jest nowoczesna technologia.
  • Technotalent Politechniki Białostockiej 2018 - Projekt badawczy realizowany w środowisku uczelni. Konkurs skierowany jest do studentów, absolwentów, doktorantów Politechniki Białostockiej oraz do jej pracowników.  
  • Technotalent Uniwersytetu w Białymstoku 2018 - Projekt badawczy realizowany w środowisku uczelni. Kategoria skierowana do studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu w Białymstoku.  
  • Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2018 - Projekt badawczy realizowany w środowisku uczelni. Kategoria skierowana do studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.  
  • Inspiracje 2018 - Projekt zawierający odkrywcze i inspirujące rozwiązania z pogranicza designu, architektury, sztuki i techniki.  

Organizatorzy

Organizatorem konkursu jest Fundacja Technotalenty. 

Współorganizatorami konkursu są: Izba Przemysłowo – Handlowa w Białymstoku, PKO Bank Polski.

Partnerzy Konkursu: Województwo Podlaskie, Bank Zachodni WBK, Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Unicell Poland, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.  

Fundatorami nagród w konkursie są: Izba Przemysłowo Handlowa w Białymstoku, PKO Bank Polski, Województwo Podlaskie, Bank Zachodni WBK, Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Unicell Poland, Narodowy Bank Polski.

Konkurs został objęty patronatami honorowymi: Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Marszałka Województwa Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku, prezydenta Miasta Łomża, Prezydenta Miasta Ełku oraz Prezydenta Miasta Suwałk.  


Kontakt do organizatorów:


www.technotalenty.pl
e-mail: fundacja@technotalenty.pl
tel. +48 732 624 779