BPN-T partnerem projektu łączącego naukę z biznesem

BPN-T partnerem projektu łączącego naukę z biznesem

22/03/2021 11:36 przez Katarzyna Rawska Aktualności

Zacieśnianie współpracy naukowców z przedsiębiorcami, podniesienie konkurencyjności podlaskich firm i komercjalizowanie uczelnianych pomysłów – to główne cele projektu, którego partnerem jest Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.

„Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami” będzie obejmował trzy główne zadania: komercjalizację uczelnianych projektów, stworzenie platformy usług dla biznesu oraz organizację wydarzeń, podczas których naukowcy, przedsiębiorcy oraz inwestorzy spotkają się, poznają i wymienią doświadczeniami.

W ramach projektu Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej zatrudni brokerów innowacyjności, którzy przeanalizują potencjał komercjalizacyjny 20 pomysłów biznesowych wyłonionych na Politechnice Białostockiej, Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz Uniwersytecie w Białymstoku.


Eksperci wybiorą 10 projektów, które otrzymają dofinansowanie na realizację, a dwa z nich zostaną wdrożone. Projekty mają dotyczyć branż o priorytetowym znaczeniu dla rozwoju regionu, m.in. przemysłu rolno-spożywczego, metalowo-maszynowego czy ekoinnowacji.


Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Klaster Obróbki Metali i Fundacja Regionalny Ekosystem Innowacji przygotują cztery Demo Days, połączone z tzw. randkami biznesowymi (speed dating), podczas których naukowcy, inwestorzy i przedsiębiorcy opowiedzą o swoich pomysłach i oczekiwaniach.


Koszt projektu wynosi 2,7 mln złotych, większość (2,5 mln złotych) pokryje dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

[Grafika nagłówkowa przedstawia zdjęcie trzech osób.

Od lewej: prorektor M. Świercz, rektor M. Kosior-Kazberuk, dziekan R. Kaczyński.]