BATTERBOX w Hub of Talents 2

BATTERBOX w Hub of Talents 2

01/01/2021 11:00 przez Katarzyna Rawska Aktualności

W ramach Hub of Talents 2 BATTERBOX opracowuje ogniotrwały, plastyczny i odporny na uszkodzenia mechaniczne materiał, z którego stworzony zostanie typoszereg pojemników bezpiecznych dla użytkowników, spełniających wymogi p-poż i umożliwiających bezpieczny transport i magazynowanie zużytych baterii.

[Grafika nagłówkowa przedstawia startup BATTERBOX 


Po lewej stronie napisy: BATTERBOX 

Artur Badyta

Pod spodem logo Platform Startowych Hub of Talents 2.


Po prawej stronie zdjęcie, które przedstawia porozrzucane baterie różnego rodzaju.]

[Na dole strony od lewej do prawej:

logo Funduszy Europejskich Polska Wschodnia

flaga Rzeczypospolitej Polski

logo Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego

flaga Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).]