AUTOMATED w Hub of Talents 2

AUTOMATED w Hub of Talents 2

06/05/2020 10:00 przez Katarzyna Rawska Aktualności

W ramach Hub of Talents 2 Automated zamierza wykorzystać technologię sztucznej inteligencji do czynności generujących pytania do egzaminów oraz sprawdzających poprawność odpowiedzi.

Startup oferuje trzy obszary nowych funkcjonalności w zakresie edukacji:

- inteligentne i indywidualne oceny kształtujące
- obiektywizacja i automatyzacja egzaminów
- generowanie unikalnych zadań i pytań na podstawie podręczników.