Alfa School w BPN-T

Alfa School w BPN-T

21/03/2018 12:02 przez Katarzyna Dobrzyńska Aktualności

18 i 19 kwietnia w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym, odbędą się bezpłatne warsztaty przygotowujące do komercjalizacji projektów - Alfa School skierowane do twórców projektów naukowo-badawczych. Uczestnicy dowiedzą się między innymi jak zaprezentować swój pomysł, jak stworzyć model biznesowy oraz jak przygotować się do rozmowy z inwestorem. 

Przed nami już siódma edycja, cieszących się sporym zainteresowaniem, warsztatów Alfa School, które tym razem odbędą się w Białymstoku. Przez dwa dni doświadczeni inwestorzy oraz naukowcy będą wspólnie pracować nad możliwościami komercjalizacji pomysłów uczestników. Każdy zainteresowany dowie się, jakie modele współpracy z inwestorem są możliwe, przedyskutuje wątpliwości dotyczące praw patentowych oraz nauczy się, jak przygotowywać prezentację inwestorską. Będzie również czas na skonsultowanie swoich projektów twarzą w twarz z inwestorami, ponieważ w wydarzeniu biorą udział fundusze Venture Capital z całej Polski. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i są to jedne z niewielu warsztatów w Polsce, które są kompletnie darmowe.


Tym razem warsztaty Alfa School odbędą się w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym.

Jednym z głównych celów działania BPN-T jest wspieranie innowatorów w komercjalizacji ich projektów. Z przyjemnością włączamy się we współorganizację warsztatów Alfa School, ponieważ ich formuła zapewnia solidną dawkę konkretnej wiedzy, która z pewnością pomoże naukowcom w doprowadzeniu do rynkowego wdrożenia wyników ich prac B+R. To także doskonała szansa na to, aby udoskonalić swoje umiejętności w zakresie prezentowania własnych rozwiązań i prowadzenia rozmów biznesowych z funduszami inwestycyjnymi. - mówi Anna Daszuta-Zalewska, Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Wstęp bezpłatny.

Zapisz się na www.alfa.ac/alfa-school/

Do kogo skierowane jest wydarzenie?

Do twórców innowacyjnych rozwiązań, naukowców oraz osób zainteresowanych tematyką R&D, którzy zastanawiają się nad możliwościami komercjalizacji swoich pomysłów. 


Organizatorem wydarzenia są Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, SpeedUp Venture Capital Group oraz Infini Fund. Partnerami są: Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz Kancelaria Prawna Snażyk Granicki. W sesji speed datingowej udział wezmą również inne fundusze wyłonione w programie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju BRIdge Alfa, w ramach którego ambitni naukowcy mają szansę uzyskać inwestycję: Impera Alfa oraz Starfinder. 


Alfa School do tej pory odbyła się już w pięciu miastach Polski.

Od prawie 3 lat organizujemy warsztaty, aby usprawnić współpracę na linii nauka - biznes. Nadal widzimy pole do wspierania twórców projektów R&D. W Polsce pracuje się nad wieloma ciekawymi rozwiązaniami, jednak z uwagi na trudności w ich komercjalizacji wiele z nich kończy w szufladach uczelni. - mówi Tomasz Czapliński, Partner Zarządzający SpeedUp Group.

Kontakt do organizatorów

SpeedUp Venture Capital 

Group Damian Wielechowski 

damian.wielechowski@speedupgroup.com 

tel. 668 222 267 


Białostocki Park Naukowo - Technologiczny 

Roderyk Gołaszewski 

r.golaszewski@bpnt.bialystok.pl 

tel.: 85 722 20 51    

Informacje o organizatorach

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny to przestrzeń otwarta nie tylko na przedsiębiorców, naukowców, pasjonatów nowych technologii i idei, ale także białostoczan i mieszkańców regionu w każdym wieku, przyczyniających się swoimi talentami i odkryciami do zwiększenia atrakcyjności miasta Białystok. To największa w regionie społeczność startupowa. Nasze główne zadania to: inkubowanie firm rozpoczynających działalność i zapewnienie usług wsparcia dla firm innowacyjnych; aktywizowanie współpracy przedsiębiorstw ze środowiskiem naukowo–badawczym; wynajem powierzchni biurowej, usługowej i laboratoryjnej dla rozwijających się przedsiębiorstw oraz jednostek naukowo–badawczych po preferencyjnych cenach. 


Infini - Fundusz, który na mocy umowy z NCBiR prowadzi działalność w zakresie współfinansowania projektów B+R we wczesnych fazach rozwoju (Proof of Principle i Proof of Concept), poprzez wsparcie analityczne w zakresie przyjętych założeń technicznych (analizy wykonalności technologicznej, wykonanie prototypu), ekonomicznych (analiz rynkowych, marketingowych) oraz prawnych (w tym patentowych i własności intelektualnej). W przypadku pozytywnej weryfikacji założeń projektu Fundusz obejmuje pakiet udziałów w spin-off. 


 SpeedUp Venture Capital Group (www.speedupgroup.com) to wiodąca w Polsce grupa funduszy typu venture capital inwestujących na wczesnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa (seed, pre-revenu i early growth). W obszarze zainteresowania inwestycyjnego grupy znajdują się firmy i przedsiębiorcy z Europy Środkowej i Wschodniej, którzy dzięki opracowanym przez siebie rozwiązaniom chcą zdobyć globalny rynek. W skład grupy wchodzi m.in. SpeedUp BRIdge Alfa – fundusz inwestujący w projekty naukowo-badawcze.